Žeriav Metalift MTLT 250

By Webmaster on jún 01 in Blog.

METALING

Žeriav Metalift MTLT 250

V strojárenských prevádzkach, kde sa nenachádza mostový žeriav býva častým problémom manipulácia s bremenami. Štandardný dostupný dielenský žeriav má síce vysokú nosnosť, ale aj mnoho nevýhod. Hlavnou nevýhodou je záchyt reakcie pomocou dlhých dopredu vysunutých nôh. Pri častej výmene upínacích prípravkov na horizontálnych obrábacích centrách ktorých máme v dielni 5 ks, je nepoužiteľný. Navyše je nevyhovujúca aj kruhová trajektória zdvihu závesného háku z dôvodu zdvihania celého výložníka pomocou hydraulického valca. Pre manipuláciu pri väčších strojoch je nevyhovujúca aj celková malá pracovná výška.

Naša nová a pôvodná konštrukcia žeriavu Metalift MTLT 250 všetky uvedené nedostatky eliminuje. Nosnosť žeriavu je 250 kg, čo je pre bežné upínacie prípravky na palete 500×500 mm, dostačujúce. Žeriav je uložený na štyroch masívnych kolieskach v predu pevných s brzdou, vzadu otočných. Pomocou madla je možné ho prisunúť celkom blízko k obrábaciemu stroju. Vyložník je vysunutý na pevný rozmer 650mm, čo umožňuje pohodlnú manipuláciu s bremenom v pracovnom priestore stroja. Zdvih závesného háku zabezpečuje štandardný motorový naviják Güde pomocou oceľového lana kolmo na horizont. Kolmý zdvih je dôležitý z dôvodu optimálneho zasunutia resp. vysunutia presných polohovacích čapov na upínačoch resp. upínacích paletách. Pri oblúkovom zdvihu sa čapy priečili a často poškodzovali.

Dielenský žeriav Metalift MTLT 250 je užitočný a kompaktný pomocník v našej dielni, ktorý výrazne prispel k bezpečnosti a pohodliu pri manipulácii s malýmim bremenami.

Žeriav Metalift MTLT 250

Top