Tepelné spracovanie a povrchové úpravy

U rôznych strojárenských súčiastok sa často vyskytuje požiadavka tepelného spracovania alebo povrchovej úpravy. Vzhľadom na to, že sa snažíme našim zákazníkom ponúknuť kompletné služby, neobchádzame ani túto oblasť.

Horeuvedené služby dokážeme zabezpečiť pomocou externých dodávateľov, od renomovaných firiem, ktoré sú špecializované v daných oblastiach.

 

Tepelné spracovanie

  • kalenie
  • žíhanie
  • plynová nitridácia
  • karbonitridácia
  • zušľachťovanie

Povrchové úpravy

  • niklovanie
  • chrómovanie
  • čiernenie
  • eloxovanie
  • zinkovanie