Kontrola tesnosti diferenčného tlaku meracím prístrojom CETA

Na výkresoch pri obrábaní hliníkových odliatkov sa často objavuje požiadavka kontroly tesnosti po obrábaní. Prvýkrát sme sa stretli s touto požiadavkou pri obrábaní dvojplášťového telesa trakčného automobilového elektromotora pre firmu Bosch.

Plášť elektromotora, kde cirkuluje chladiace médium, musí byť tesný, s vylúčením mikropórovitosti. Na tento účel slúži plne automatický tester tesnosti, ktorý detekuje netesné diely. Prístroj pracuje na princípe porovnávania tlaku v objeme skúšaného dielca, s tlakom v tesnom referenčnom objeme. Maximálne rozlíšenie je 0,02 Pa. Spracovanie nameraných hodnôt prebieha v reálnom čase. Test jednej dutiny trvá radovo niekoľko minút. Súčasťou skúšky, okrem samotného testera, je zariadenie, ktoré umožní uzavrieť kontrolovaný objem.

Na obrázku je znázornená skúška hliníkového odliatku pre firmu ROTAX pri kontrole vnútorného priestoru, určeného pre ložiská. Utesnenie objemu je zabezpečené pomocou špeciálneho prípravku, ktorý zabezpečuje utesnenie z dvoch strán. Uzavretie priestoru je riešené pomocou pneumatického valca.