CNC Trieskové obrábanie

Dokonalé vyhodnotenie a zladenie množstva technických informácií je tajomstvom výroby bezchybnej súčiastky v automatickom cykle. Prvotným predpokladom je však vyhovujúce technické zázemie s primeranými parametrami. Nemenej dôležitým predpokladom sú tiež schopní, šikovní, odhodlaní a spokojní ľudia. Bez nich to skutočne nejde.

V našej spoločnosti sú základným pilierom výrobných kapacít horizontálne obrábacie centrá. V minulosti veľmi osvedčené “horizontky” Csepel MK 500 boli nahradené modernejšími a kvalitnejšími strojmi. Najstarším z novších strojov je Mori Seiki NH 4000 DCG. V roku 2012 pribudol Makino a61, neskôr dve Mori Seiki NHX 4000 a v roku 2016 DMG Mori NHX 5000.

 

 

Existujú dve principiálne výhody horizontálnych obrábacích centier:
1. skrátenie, resp. úplne vylúčenie vedľajšieho času na výmenu obrobku, zabezpečené dvojpaletovým systémom,
2. štvrtá os, ktorá umožňuje otočenie palety o ľubovolný uhol.

 

Tieto výhody plne využívame pri obrábaní veľkých sérií malých ocelových odliatkov, ale aj iných väčších výrobkov, kde štvrtá os umožňuje prístup z rôznych strán na jedno upnutie. Okrem strojov je kľúčovým momentom riešenie optimálneho spôsobu upnutia obrobkov. Najmä ak ide o tenkostenné, málo tuhé ocelové odliatky, ale aj iné odliatky z hliníku alebo liatiny. Kvalitný a tuhý upínač s dobrým komfortom výmeny obrobkov je zárukou skrátenia výrobných časov a podpory výhod obrábacieho centra. Upínače sú naše know-how, vyrábame si ich sami.