Tepelné spracovanie a povrchové úpravy

Tepelné spracovanie a povrchové úpravy

METALING

Tepelné spracovanie a povrchové úpravy

U rôznych strojárenských súčiastok sa často vyskytuje požiadavka tepelného spracovania alebo povrchovej úpravy. Vzhľadom na to, že sa snažíme našim zákazníkom ponúknuť kompletné služby, neobchádzame ani túto oblasť.

Horeuvedené služby dokážeme zabezpečiť pomocou externých dodávateľov, od renomovaných firiem, ktoré sú špecializované v daných oblastiach.

kalenie

niklovanie

Tepelné spracovanie

  • kalenie
  • žíhanie
  • plynová nitridácia
  • karbonitridácia
  • zušľachťovanie

Povrchové úpravy

  • niklovanie
  • chrómovanie
  • čiernenie
  • eloxovanie
  • zinkovanie


 

Top