Služby

CNC Trieskové obrábanie

Dokonalé vyhodnotenie a zladenie množstva technických informácií je tajomstvom výroby bezchybnej súčiastky v automatickom cykle. Prvotným predpokladom je však vyhovujúce technické zázemie s primeranými parametrami.

emp

CNC obrábanie u klienta mobilnou frézkou

CNC obrábanie mobilnou frézkou TRIXXON

Mobilná frézka TRIXXON MM300 je výrobkom našej spoločnosti. K jeho vzniku prispeli viacerí externí pracovníci z oblasti konštrukcie, dizajnu a elektrotechniky.

Tepelné spracovanie a povrchové úpravy

U rôznych strojárenských súčiastok sa často vyskytuje požiadavka tepelného spracovania alebo povrchovej úpravy. Vzhľadom na to, že sa snažíme našim zákazníkom ponúknuť kompletné služby, neobchádzame ani túto oblasť.

požiadavka tepelného spracovania alebo povrchovej úpravy

protokoly z 3D meracieho prístroja

Meranie 3D

Oddelenie technickej kontroly, na čele s managerom kvality, zabezpečuje meracie plány, dokumentáciu pre prvé vzorky alebo celý súbor dokumetov podľa špecifických požiadaviek. Bežné sú požiadavky na protokoly z 3D meracieho prístroja alebo možnosť spätného dopátrania údajov z výroby a merania.

Kontrola tesnosti diferenčného tlaku meracím prístrojom CETA

Na výkresoch pri obrábaní hliníkových odliatkov sa často objavuje požiadavka kontroly tesnosti po obrábaní. Prvýkrát sme sa stretli s touto požiadavkou pri obrábaní dvojplášťového telesa trakčného automobilového elektromotora pre firmu Bosch.

Kontrola tlaku meracím prístrojom CETA

Top