Frézky

DMG MORI NVX 5080 + 4tá os

DMG MORI NVX 5080 + 4tá os

Najnovšie obrábacie centrum s prídavnou 4tou osou je financované s podporou EU.
Názov projektu: Inovácia výrobného procesu a produktov spoločnosti Metaling, spol. s r.o.
kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Operačný program: Výskum a inovácie
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

MAS MCV 750 SPRINT

 • Rozmer stola: 1100×600 mm
 • Rozsah pohybov: x=800 mm y=530 mm z=510 mm
 • Maximálne otáčky: 15 000/min
 • Zaťaženie stola: 1000 kg
 • Riadiaci system: CELOS
 • Riadiaci system: 4-tá os: DDRT – 200X Priemer stola: 200mm Nosnosť: 100kg

DMG MORI NVX 5080 + 4tá os

DMG MORI NVX 5080 + 4tá os

Najnovšie obrábacie centrum s prídavnou 4tou osou je financované s podporou EU.
Názov projektu: Inovácia výrobného procesu a produktov spoločnosti Metaling, spol. s r.o.
kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Operačný program: Výskum a inovácie
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

MAS MCV 750 SPRINT

 • Rozmer stola: 1100×600 mm
 • Rozsah pohybov: x=800 mm y=530 mm z=510 mm
 • Maximálne otáčky: 15 000/min
 • Zaťaženie stola: 1000 kg
 • Riadiaci system: CELOS
 • Riadiaci system: 4-tá os: DDRT – 200X Priemer stola: 200mm Nosnosť: 100kg

MAS MCV 750 SPRINT

Výrobca: MAS (CZ) • rok výroby: 2004

MAS MCV 750 SPRINT

 • Rozmer stola: 1000×640 mm
 • Rozsah pohybov: x=750 mm y=500 mm z=500 mm
 • Maximálne otáčky: 18 000/min
 • Zaťaženie stola: 500 kg
 • Riadiaci system: Heidenhain, prídavné zariadenie 4. os.

Some alt text
Some alt text
Some alt text

Some alt text
Some alt text
Some alt text

 


 

Top