CNC obrábanie mobilnou frézkou TRIXXON

Mobilnú frézku

METALING

CNC obrábanie u klienta mobilnou frézkou TRIXXON

Mobilná frézka TRIXXON MM300 je výrobkom našej spoločnosti. K jeho vzniku prispeli viacerí externí pracovníci z oblasti konštrukcie, dizajnu a elektrotechniky. Ide o malé kompaktné, prenosné zariadenie, ktoré má slúžiť v situáciách, keď je jednoduchšie dopraviť obrábací stroj k súčiaske ako súčiastku k obrábaciemu stroju (lisovacie stroje, energetické zariadenia, stroje v ťažiarskom priemysle).

Mobilnú frézku stačí umiestniť a pripevniť k časti stroja, kde je potrebné aplikovať určité operácie (vŕtanie, frézovanie, frézovanie závitov). Frézka je ovládaná riadiacim systémom, ktorý drží v ruke operátor v bezpečnej vzdialenosti. Programovanie všetkých pohybov a funkcií je možné aj priamo z PC cez Wi-Fi. Niekoľko hodín práce mobilnej frézky môže veľmi efektívne nahradiť aj niekoľko týždňov, až mesiacov odstávky a opravy drahého zariadenia.

CNC obrábanie mobilnou frézkou TRIXXON

Výroba presných otvorov na veľkých zvarovaných konštrukciách

Demontáž veľkých a ťažkých častí strojov je veľmi pracná a problematická. Transport dielca do externej dielne s patričným vybavením, primerane veľkého obrábacieho stroja s primeranou hodinovou sadzbou, následný transport dielca späť a jeho pracná montáž. Tieto všetky komplikácie a vysoké náklady plus straty z dôvodu odstávky, dokáže nahradiť náš malý kompaktný stroj Trixxon


Kvalita

 • Určené pre opravy a obrábanie ťažkých a rozmerných súčiastok.
 • Obrábať je možné v akejkoľvek polohe frézovacieho zariadenia upevneného na obrobku.
 • Použitie obzvlášť pre rekonštrukciu poškodených závitov na nedostupných miestach.
 • Riešenie údržby a havarijných stavov na energetických zariadeniach.

Precíznosť

 • Úpravy na vstrekovacích formách veľkých rozmerov.
 • Výroba presných otvorov na veľkých zvarovaných konštrukciách až po ich zvarení.
 • Vďaka svojej vysokej mobilite mož nosť použitia aj priamo v teréne, kde to iné zariadenia neumožňujú.

Vysoká presnosť

 • Brúsené guličkové skrutky s priamym náhonom.
 • CNC riadenie s interpoláciou vo všetkých troch pohybových osiach.
 • Pohyb suportov na vysokopresných predopnutých valivých vedeniach.
 • Mimoriadne robustné a presné uloženie vretena pre stabilné výsledky pri obrábaní.


Top