Inovácia výrobného procesu a produktov spoločnosti Metaling, spol. s r.o.

By Webmaster on júl 17 in Blog.

Inovácia výrobného procesu a produktov spoločnosti Metaling, spol. s r.o.

V roku 2016 sa spoločnosť rozhodla uchádzať o dotáciu z EU fondov v operačnom programe Výskum a vývoj. Projekt bol úspešne schválený a na jeseň v roku 2018 očakávame inovovanie strojového parku o dve frézovacie centrá značky DMG Mori NVX5080.

Top